Vis meny
Profil Ikke innlogget
Logg inn

Komplett løsning for sprengningsbransjen

Last ned
Prøv ut BlastManager i 30 dager helt gratis og uten forpliktelser. Registrer deg for å bli kontaktet av oss.
Lukk

Gratis demo

Fyll ut skjemaet under for å bli kontaktet av en av våre supportmedarbeidere som vil gi deg en demonstrasjon av systemet og et 30 dagers prøveabonnement. Etter prøveperiodens utløp kan du om ønskelig fortsette ditt arbeid i et ordinært abonnement.
Takk for din interesse! Du vil bli kontaktet av en av våre supportmedarbeidere innen kort tid.

Full kontroll på sprengningsdokumentasjon

BlastManager er et system for planlegging og dokumentasjon av sprengningsarbeid. Vårt mål er at sprengningsentreprenøren skal imøtekomme byggherrenes og statens krav til sprengning på en enkel og kostnadseffektiv måte. I tillegg har vi mange nytteverktøy som vil gjøre din arbeidsdag enklere. Systemet er skybasert og du kan enkelt få tilgang til dine planer via PC, nettbrett eller mobiltelefon.
Mer info Bestill demo
Lukk

Om BlastManager

BlastManager er et stort og komplekst system, men er allikevel lett å bruke. Systemet består av mange forskjellige moduler som er tilpasset behovet til både store og små entreprenører. Du trenger ikke utnytte alle mulighetene i systemet dersom du ikke ønsker det, men de vil ligge klar til den dagen du får behov for dem. På den måten er systemet godt egnet for både små garasjetomter og store vegkontrakter.

Hver bedrift har sin egen måte å jobbe på. Ved etablering gir vi deg derfor veiledning for å sikre at du får utnyttet systemet på best mulig måte. Skulle det være behov for oppfølgning eller hjelp i ettertid kan du ringe vår gratis supporttelefon.

Kontakt oss for mer informasjon om BlastManager, og hvordan vi kan gjør din arbeidsdag enklere.

Bergsprengning fra A til Å

Sprengningsplaner Sprengningsplaner

Opprett risikovurdering og sikker jobb analyser som oppfyller alle myndighetenes krav.

Salveplaner Salveplaner

Bergsprenger kan enkelt opprette salveplaner og salverapporter med utregning av blant annet volum og ladningsmengder.

Nabovarsling Nabovarsling

Kommuniser effektivt med naboer og berørte parter via SMS varslingssystem.

Posteplaner Posteplaner

Lag en grafisk plan over hvor postemannskap skal være plassert under sprengning. Dette gjøres enkelt ved å dra symbolene over på et kart.

Tennerplan Tennerplan

Angi tenner for hvert hull og simuler detonasjonsforløpet. Støtter alle ikke-elektriske, elektriske og elektroniske tennersystemer på det norske markedet.

Visualiser på kart Visualiser på kart

Få oversikt over alle salver og vibrasjonsmålere på et detaljert kart. Støtter også visning av egne pellinjer og annen geometri.

Samhandling Samhandling

Samarbeid med andre entreprenører og byggherre ved å gi dem tilgang til ditt prosjekt.

Borerapport Borerapport

Boreriggoperatør kan enkelt dokumentere boring på sitt nettbrett. Etter innlevering kan bergsprenger fortsette planleggingsarbeid med utgangspunkt i borerapport

Lagerstyring Lagerstyring

Få full kontroll over tennmiddel og eksplosiver i din bedrift. Enkelt og fleksibelt lagerhold tilpasset store og små bedrifter.

Økonomi Økonomi

Få full oversikt over kostnadene i prosjektet. Generer rapporter som viser kostnader per prosjekt eller salve.

Rystelsesberegninger Rystelsesberegning

Automatisk kalkulering av rystelse i forkant av sprengning, samt dokumentasjon av faktisk rystelse etter sprengning. Støtter automatisk overføring av verdier fra instrument.

Forsager Forsager

Ved oppdagelse av gjenstående sprengstoff kan hendelsen og tiltak dokumenteres på en enkel måte. Man kan også registrere salvens ytterhjørner.

Referansekunder

Antall entreprenører 308 Pr. mai 2019
Referansekunder

Siden 2010 er det
planlagt 432 134 salver
med samlet volum 288 494 119
og 73 354 400 boremeter

Lukk

Referansekunder

Følgende er et utvalg av våre kunder som har tatt sikkerheten ved sprengningsarbeid seriøst. Felles for alle selskapene er at de utarbeider sprengningsplaner, salveplaner og salverapporter ved å bruke BlastManager.

Sikker jobb analyse (SJA)

Vi har lanserer skjema for Sikker Jobb Analyse (SJA). Funksjonen er ment for entreprenører som ikke allerede har et digitalt SJA system, eller som ønsker å samle all dokumentasjon i BlastManager. Det vil være gratis å benytte skjemaet for våre kunder.
Les mer

Ny eksplosivforskrift

Blant nyhetene er regler for mobil produksjon av eksplosiver, og at gamle tillatelser uten utløpsdato oppheves 1. januar 2019. I løpet av ett år må også alle virksomheter som driver sprengningsarbeid ha minimum én bergsprengningsleder fulltidsansatt.

Den nye forskriften om sivil håndtering av eksplosjonsfarlige stoffer (eksplosivforskriften) gjelder fra 1. juli 2017. Forskriften var på høring frem til 1. mai og det ble som følge av kommentarene fra høringsinstansene gjort noen endringer og presiseringer.

Lukk

Sikker jobb analyse (SJA)

Vi har nå lansert skjema for Sikker Jobb Analyse (SJA). Funksjonen vil være gratis for alle våre kunder.

SJA er en systematisk kartlegging av risikofaktorer ved en spesifikk arbeidsoperasjon. Dette er en del av internkontrollen og er svært viktig i arbeidet med å unngå skader og uhell. En SJA fylles gjerne ut dersom en aktivitet er ny og ukjent, endrede forutsetninger, ulykker har skjedd tidligere eller dersom arbeidet avviker fra beskrivelser i overordnede planer og prosedyrer.

En nyvinning er at deltakerne får tilsendt kopi av SJA elektronisk, og at de kan bekrefte elektronisk at den er lest og forstått.

Ta kontakt dersom du i er interessert i vår splitter nye SJA!